Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Erik Lindström received the M.Sc. Eng. Phys. degree in 2000, the B.Sc. and M.Sc. in Econ & Business in 2000 and 2001 as well as the Ph.D. degree in Mathematical Statistics in 2004, all from Lund University. He was appointed Docent in 2012 and ETP (Excellent Teaching Practitioner) in 2013 and is from 2016 full professor at the Centre for Mathematical Sciences at Lund University.

He is also the assistant Director for the Program on Industrial Engineering and Managements (swe: biträdande programledare för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi) from May 2016 and onwards.

Other duties include being a member and currently chair of the nominating committee at the faculty of Engineering for rector and prorector, faculty board and faculty representatives at the LU hearing assembly.

His research interests include financial mathematics, energy finance and related questions about the stabilility of the power system, statistical theory and testing as well as development of algorithms for parameter estimation in continuous time processes, typically discretely observed diffusion processes. Some of that research in touched upon in his recent (2015) book, Statistics for Finance.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren