Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance

Engineering