Foto av Erik Mohlin

Erik Mohlin

Forskare, Biträdande universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Mohlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics