Foto av Erik Nilsson

Erik Nilsson

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

- Environmental Engineer working in environmental management, sustainability, and international development
- Research and project management experience in environmental engineering and management from Chad, Mozambique, Rwanda, South Africa, Sweden, United Kingdom, and Zambia

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jordbruksvetenskap
  • Vattenteknik
  • Miljöledning
  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren