Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Diabetes mellitus är en komplex sjukdom som orsakas av en ogynnsam kombination av nedärvda egenskaper och miljöfaktorer, främst sådana som är relaterade till livsstil. Diabetes är också en mångfacetterad sjukdom som snarast skall ses som en samling av olika varianter med ett gemensamt symptom – kroniskt förhöjt blodsocker. Gemensamt för den absoluta majoriteten av sjukdomsvarianter är en sänkt kapacitet för insulinproduktion, vilken sker i betacellerna i pankreas langerhanska öar.

Trots flera decenniers intensiva studier av betacellen är en del av dess grundläggande funktioner fortfarande oförklarade. Det innebär att vi också har en begränsad kunskap om hur diabetes uppstår och bristfälliga idéer om hur den skall behandlas. Vid utveckling av diabetes försämras först frisättning av insulin från betacellen, vilket senare kan förvärras med att den omvandlas till inaktiva former (dedifferentiering), eller till och med dör (apoptos).  Liknande händelser ses vid åldrande, men man vet att förhöjda koncentrationer av blodsocker och blodfetter skyndar på denna utveckling.

Vår forskargrupp undersöker främst betaceller i de langerhanska öarna med bland annat elektrofysiologiska metoder och superupplöst bildbehandling. Vi har ett speciellt intresse för faktorer som skyndar på betacellens åldrande – både genetiska och förvärvade - och de reaktioner i betacellen som leder till diabetes. En viktig de3l i detta är att utnyttja nya brett undersökande omics-tekniker.

Grundläggande för detta arbete är att också identifiera bristerna i nuvarande förklaringsmodeller för hur betacellen fungerar och att åtgärda dem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • endokrinologi
  • diabetes
  • jonkanaler

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Renström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren