Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om trä, trälimfogar och träbyggnadsteknik där en stor utveckling skett i Sverige sedan mitten av 1990-talet, då det återigen blev tillåtet att bygga höga hus i trä. Genom experimentella undersökningar och genom datorbserade beräkningsmetoder syftar forskningen till att öka användingen av trä i byggandet. Mer kunskap om trä som ingenjörsmaterial är också avgörande för vår framtida möjlighet att kunna producera högvärdiga produkter av skogsråvara för att därmed säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. Att ett ökat träbyggande i kombination med ett hållbart skogsbruk också medför stora klimatfördelar gör ju inte saken sämre!

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Annan materialteknik
 • Övrig annan teknik
 • Husbyggnad

Nyckelord

 • trä
 • träkonstruktioner
 • limfogar
 • brottmekanik
 • finita elementmetoden
 • träbyggnadsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Serrano är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren