Inget foto av Erik Sidenvall

Erik Sidenvall

Forskare, Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är född 1970. Sedan höstterminen 2020 är jag adjungerad professor i kyrkohistoria på deltid. Jag har tidigare innehaft olika uppdrag som bland annat forskare vid Lunds och Göteborgs universitet. Under perioden 2011-2020 arbetade jag som chef för enheten för pastoral utveckling vid stiftskansliet i Växjö.

Forskning

I min avhandling från 2002 analyserade jag anti-katolicism som ett uttryck för en engelsk nationell identitet under 1800-talet. Jag har i min senare forskning arbetat med ett stort antal kyrkohistoriska och praktisk-teologiska teman. Bland dessa kan nämnas undersökningar om genus och kristen mission, kristna trossamfunds internationella kontakter, tidig-modern historiografi, sekularisering, väckelse och modernisering samt kyrklig organisationskultur.

För tillfället arbetar jag med projekt inom områden som känslohistoria och rumsligt ibruktagande. Jag är också del i olika projektsatsningar som utforskar begreppet existentiell hållbarhet, bland annat "Relentless Existential Threats" vid Pufendorfinstitutet. Jag är också del av ett internationellt forskarnätverk som undersöker civilsamhällets nätverksformationer under kalla kriget.

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser på såväl grund- som avancerad nivå och har ansvar för kursen "Svenska kyrkan" samt uppdragsutbildningen "Kyrkligt ledarskap". Jag handleder doktorander vid både Lunds universitet samt University of Glasgow. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Sidenvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren