Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en evolutionsbiolog intresserad av gränslandet mellan beteenden, ekologi, evolution och populationsbiologi. Som många andra biologer fascineras jag både av organismers anpassningar och diversitet och försöker förstå den evolutionära bakgrunden till dessa fenomen. Min forskning är både teoretisk och empirisk och integrerar flera olika metoder. Min forskningsbakgrund är livshistorieevolution. Jag har senare och i allt högre utsträckning kompletterat min fältbaserade experimentella forskning till att också inkludera andra metoder som populations- och kvantitativ genetik, genomik, fylogenetiska jämförande metoder och teoretisk modellering.

Jag är intresserad av samspelet mellan olika evolutionära processer i naturliga populationer och skärningspunkten mellan ekologi och genetik. Exempel på frågeställningar som jag arbetar med är frekvensberoende selektionsprocesser, naturlig och sexuell selektion i naturliga populationer, könskonflikters genomik och ekologi, evolution av signalleringskaraktärer (i synnerhet färger), temperaturanpassningar och evolution av olika former av fenotypisk plasticitet.

Mina nuvarande studieorganismer är insekter (huvudsakligen insektsordningen Odonata; flick- och trollsländor), men jag har även bedrivit forskning på fåglar (blåmesar och strutsar), reptiler (sidfläcksödlor), vattengråsuggor (Asellus aquaticus) och dykarskalbaggar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Biologiska vetenskaper

Nyckelord

  • evolutionsbiologi
  • evolutionär ekologi
  • genomik
  • Insekter
  • genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren