Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan fysik
 • Meteorologi och atmosfärforskning
 • Klimatforskning
 • Miljövetenskap
 • Geokemi

Nyckelord

 • aerosol
 • moln
 • klimat
 • luftföroreningar
 • observationer
 • ACTRIS
 • modellering
 • Hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Swietlicki är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren