Erik Wahlén

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My main research interests are in nonlinear partial differential equations. I'm interested in equations related to fluid mechanics and nonlinear wave phenomena, in particular water waves. Together with my group, I study questions of existence, stability and qualitative properties of various types of solutions, such as travelling or standing waves. We also work on the closely related problem of magnetohydrostatic equilibria, which is of great relevance in plasma confinement with applications to the design of nuclear fusion reactors, as well as in stellar physics. The group is supported by the Swedish Research Councils and currently includes PhD students Stefano Böhmer and Giang To, and postdocs Bastian Hilder, Wei Lian and Jörg Weber.

Undervisning

VT23: MATP31, Distributionsteori
VT22: MATP36, Partiella differentialekvationer

Här kan man hitta examensarbeten som jag har handlett.

Om du är intresserad av att skriva ett examensarbete med mig är du välkommen att ta kontakt (t.ex. via mejl). För att skriva ett kandidatarbete är det bra om du har läst någon kurs i ordinära differentialekvationer (t.ex. ODE 1, men gärna också ODE 2) och några kurser i analys (t.ex. Linjär analys). För att skriva ett masterarbete är det bra om du har läst någon kurs i partiella differentialekvationer (t.ex. PDE eller Distributionsteori), någon kurs i funktionalanalys eller topologi och gärna också integrationsteori, Fourieranalys och/eller analytiska funktioner. Både på kandidatnivå och masternivå går det att göra en del numeriska beräkningar som en del av examensarbetet om du har läst kurser i numerisk analys. Har du några funderinga får du gärna kontakta mig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematisk analys

Nyckelord

  • Partiella differentialekvationer
  • Icke-linjära vågor
  • Fluidmekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Wahlén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren