Inget foto av Erik Wetterholm

Erik Wetterholm

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Wetterholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar