Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Erika Andersson Cederholm är docent och universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Läs mer om hennes forskning på hennes engelskspråkiga profil.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fria nyckelord

  • turism
  • servicemöten
  • ekonomisk sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erika Andersson Cederholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren