Foto av Erika Andersson

Erika Andersson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erika Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi