Foto av Erin Kennedy Tsunoda

Erin Kennedy Tsunoda

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arbetar med avhandlingsprojektet "Community engagement and a movement toward ecological sustainability in urban China".

Erin Kennedy is interested in low-carbon development and community level climate change action in China and Japan. The focus of her thesis research remains in China wherein Erin explores community engagement strategies that enable stakeholder involvement in planning local community level climate change action. 


In China Erin is based at the Tyndall Centre at Fudan University in Shanghai. Erin has worked on an additional project in Japan wherein she collaborated with the National Institute of Environmental Studies (NIES) to provide an analysis of stakeholder involvement in planning local community level climate change actions. Here, Erin facilitated dialogue between engaged participants who represented different societal groups within the community.

With her research Erin hopes to contribute to the discussion on collaborative, participatory and network governance in the area of community level climate change resilience building, which may provide some analytical frameworks for how to involve non-public bodies.

Within the field of Social Work, Erin contributes to the discussion and actualization of the role of social work in sustainable development and in addressing social and environmental changes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete
 • Geovetenskap och miljövetenskap
 • Klimatforskning
 • Miljövetenskap
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erin Kennedy Tsunoda är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler