Erling Jirle

Forskningsingenjör

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar i labb och i fält med insekter, framför allt skadegörare på grankottar, på primitiva fjärilsarter och på bananflugor. Forskargruppen heter Feromongruppen.

Arbetar halva min tid i forskargrupp Feromongruppen (sedan 1981) och den andra halvan på institutionsnivå.

Vad jag arbetar med

I feromongruppen är jag labbchef för omkring 10 labb. Jag ser till att utrustningen i labben fungerar, till exempel gaskromatografer, masspektrometrar och klimatkammare. Förutom det är jag gruppens inköpare, upphandlare, konterar fakturor, uppdaterar kemikaliedatabaserna (vi har över 3000 kemikalier) och ser till att insektsodlingarna sköts (vi har två personer som jobbar med dem). Experimentellt utför jag dissektioner av insekter och kör feromonanalyser. Fältarbeten på somrarna utförs för närvarande mest i Sverige och Danmark, men har tidigare fältarbetat i Norge, Tjeckien, Kenya, Zambia och Zimbabwe. Jag är skyddsombud och webbpublicist i feromongruppen.

På biologiska instiutionen jobbar jag med följande:

 • Huvudskyddsombud för område 17: Biologiska institutionen och CEC
 • Infrastrukturgruppen (BIG)
 • Lokal support vid upphandling av tung utrustning
 • Institutionens Tendsign Plus-admin
 • HMS-kommittén
 • HMS-arbetsutskottet
 • Institutionsadmin för kemikaliedatabasen KLARA
 • Institutionens kontaktperson för joniserande strålning och lasrar
 • Institutionssamordnare för trycksatta anordningar (ångpannor, autoklaver)
 • IT-Helpdesk (team som supportar nätverk, datorinköp, programlicenser)
 • Lokal admin för Primula Res
 • Publicist i LUCRIS

På universitetsnivå är jag med i referensgruppen för upphandlingar/ramavtal och har varit involverad i bl.a. dessa projekt: Lupin, LUP, MS Exchange Server, epost, laboratorieprodukter, kemikalier, kemiskt & risk-avfall, gaser, lågtemp-frysar, frakttjänster m.fl. Jag är ledamot i Lunds universitets strålskyddskommitté och i Naturvetenskapliga fakultetens lokala skyddskommitté (LSK). Fackligt är jag arbetsplatsombud, skyddsombud, huvudskyddsombud.

Min bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Karlskrona, men har bott i Malmö och Lund de senaste 45 åren. Läste kemi, biologi, geovetenskap och språkvetenskap 1975–1980. Började vid dåvarande Limnologiska institutionen 1980, men sedan 1981 jobbar jag i Feromongruppen, som tillhört först Zoologiska institutionen, därefter Ekologiska institutionen, och sedan 2010 Biologiska institutionen.

Mina hobbies: Globalfågelskådning, fågeltaxonomi, växtskådning i Norden, ölklubb, vinklubb, landkryssning, fotografering, spypåsesamlare, släktforskning, runstenar och nu senast racercykling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Etologi

Fria nyckelord

 • Feromoner
 • Kemisk ekologi
 • Insekter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erling Jirle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren