Erling Jirle

Forskningsingenjör

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar i labb och i fält med insekter, framför allt skadegörare på grankottar, på primitiva fjärilsarter och på bananflugor. Forskargruppen heter Feromongruppen.

Arbetar halva min tid i forskargrupp Feromongruppen (sedan 1981) och den andra halvan på institutionsnivå.

Vad jag arbetar med

I feromongruppen är jag labbchef för omkring 10 labb. Jag ser till att utrustningen i labben fungerar, till exempel gaskromatografer, masspektrometrar och klimatkammare. Förutom det är jag gruppens inköpare, upphandlare, konterar fakturor, uppdaterar kemikaliedatabaserna (vi har över 3000 kemikalier) och ser till att insektsodlingarna sköts (vi har två personer som jobbar med dem). Experimentellt utför jag dissektioner av insekter och kör feromonanalyser. 

Fältarbeten på somrarna har utförts i främst Sverige och Danmark, men har tidigare fältarbetat i Norge, Tjeckien, Kenya, Zambia och Zimbabwe.

På biologiska instiutionen jobbar jag med följande:

 • Infrastrukturgruppen (BIG)
 • Lokal support vid upphandling av tung utrustning
 • Institutionens Tendsign Plus-admin
 • Institutionsadmin för kemikaliedatabasen KLARA
 • Institutionens kontaktperson för joniserande strålning och lasrar
 • Institutionssamordnare för trycksatta anordningar (ångpannor, autoklaver)
 • IT-Helpdesk (team som supportar nätverk, datorinköp, programlicenser)
 • Lokal admin för Primula Res
 • Publicist i LUCRIS

Jag är med i Fastighetsgruppen, där jag främst arbetar med samordning av lokaler vid ventilationsombyggnad, omorganisation av skyddsrum och förråd i källaren på Ekologihuset, och för närvarande förberedelser av omflyttningar inom Ekologihuset pga ombildning av enheter till avdelningar och inflyttning av hela Biologihus B och C till Ekologihuset, och andra fastighetsrelaterade arbetsuppgifter.

På universitetsnivå är jag med i referensgruppen för upphandlingar/ramavtal och har varit involverad i bl.a. dessa projekt: Lupin, LUP, MS Exchange Server, epost, laboratorieprodukter, kemikalier, kemiskt & risk-avfall, gaser, lågtemp-frysar, frakttjänster m.fl.

Jag är ledamot i Lunds universitets strålskyddskommitté.

Den 1 januari 2024 slutade jag med ett antal uppdrag:

Huvudskyddsombud i nästan 15 år, liksom skyddsombud, arbetsplatsombud, ledamot och sekreterare i institutionens HMS-kommitté och HMS-arbetsutskott, ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté och en hel del annat HMS-relaterat.

Min bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Karlskrona, men har bott i Malmö och sedan 1975 i Lund. Läste kemi, biologi, geovetenskap och språkvetenskap 1975–1980. Började vid dåvarande Limnologiska institutionen 1980, men sedan 1981 jobbar jag i Feromongruppen, som tillhört först Zoologiska institutionen, därefter Ekologiska institutionen, och sedan 2010 Biologiska institutionen.

Mina hobbies: 

Globalfågelskådning, fågeltaxonomi, växtskådning i Norden, ölklubb, vinklubb, landkryssning, fotografering, spypåsesamlare, släktforskning, runstenar, racercykling. Senaste nya hobbies är svampar, lavar, fiskar, musslor, alger och highpointing.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Etologi

Fria nyckelord

 • Feromoner
 • Kemisk ekologi
 • Insekter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erling Jirle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren