Foto av Ester Barinaga

Ester Barinaga

Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.
For more information - go to the English version of this page.

Forskningsgenomslag

The methods I use are interventionist, actively taking part in the entrepreneurial processes I also study. In the past, I founded Förorten i Centrum, a social venture that uses the collective production of mural art to work bottom-up with communities burdened by territorial stigmatisation.

Currently, with a group of researchers and practitioners from Gothenburg University and Kenya (JOOUST University and Grassroots Economics Foundation), I'm part of setting up three community currencies in Kisumu (Kenya). In this doing, we hope to gain a better understanding of the diffusion strategies of grassroots innovations as well as of the economic, social and political impact of these monetary innovations on the communities introducing them.

Undervisning

I teach on topics related to social innovation, social entrepreneurship and grassroots economics. Currently, I coordinate and teach the master courses "Re-imagining Capitalism" and "Re-imagining Money for a Sustainable Future" as well as the PhD course "Digital monies for a Sustainable Future". The later is a collaboration with the Faculty of Engineering at Lund University.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ester Barinaga är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren