Foto av Esther González-Padilla

Esther González-Padilla

Koordinator, Medical Doctor, Master of Medical Sciences with a Major in Public Health

Personlig profil

Forskning

After finishing my Medical Degree in Spain, and a surgical internship in the USA. I moved to Sweden to complete a Master in Public Health. All of this while acquiring practical experience in all stages of research. I am currently a PhD Student in the field of Genetic and Nutritional Epidemiology, exploring the possibilities of using genetics as an objective marker for sugar intake. My international experience has provided me with a unique approach to problem-solving and a growth mindset. I am enthusiastic about Health, Food, Data Analysis, Genetics, Epidemiology and Health communication. I am also always eager to learn new things and face new challenges.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Esther González-Padilla är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren