Foto av Eva Brodin

Eva Brodin

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsinriktningar är vetenskaplig utveckling och forskarutbildning. Jag är också intresserad av mer generella frågor kring högre utbildning ur ett kritiskt perspektiv. Jag integrerar pedagogiska, filosofiska och psykologiska teorier med fokus på följande problemområden:

 1. Lärande i forskarutbildningen
 2. Kritiskt tänkande i vetenskapen
 3. Kreativitet i vetenskapen
 4. Akademisk identitetsutveckling
 5. Diskurser om högre utbildning 

Pågående forskningsprojekt (utöver avhandlingsprojekt som jag handleder)

 1. Att uppmuntra sociala innovationer för att bekämpa fattigdom i Östafrika: Lärdomar från en intervention i Masterutbildningen. Samarbete mellan Lunds universitet, African Population and Health Research Centre (APHRC) i Kenya, och Makerere University i Uganda. Projektledare: Eva Brodin. Finansiär: Vetenskapsrådet 2019-2020.
 2. Bilden av undervisning och utbildare i akademin: Dess historia och inflytande i Sverige genom fyra högskolereformer. Samarbete mellan forskare i ATLAS vid Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Period: 2018-2021.
 3. Innovation, samverkan och genus i forskarutbildningen i Sverige och Sydafrika. Samarbete mellan Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Rhodes University och Stellenbosch University. Projektledare: Eva Brodin. Period: 2017-2022.
 4. I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning i handboll för ungdomar. Samarbete mellan Lunds universitet (Inst. för hälsovetenskaper, Inst. för psykologi, Inst. för utbildningsvetenskap/AHU), Linköpings universitet, samt La Trobe University. Projektledare: Eva Ageberg, Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Period: 2016-2022.
 5. Vetenskaplig utveckling i tvärvetenskapliga forskarskolor. Internt samarbete mellan AHU (Avd. för högskolepedagogisk utveckling) och Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Period: 2012-2018.

Avslutade forskningsprojekt

 1. Forskarutbildningens betydelse i den akademiska karriären. Samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rhodes University och Stellenbosch University. Projektledare: Liezel Frick, Stellenbosch University. Finansiär: SANORD (Southern African-Nordic Centre). Period: 2014-2016.
 2. Relationen mellan kritiskt och kreativt tänkande i forskarutbildningen. Post doc projekt, Linnéuniversitetet. Projektledare: Eva Brodin. Period: 2009-2011.
 3. Mentorskap i forskarutbildningen. Internt samarbete mellan Lärande Lund, Inst. för psykologi, samt Inst. för immunoteknologi vid Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Finansiär: Lärande Lund, Lunds universitet. Period: 2008-2009.
 4. Kritiskt tänkande i vetenskapen. Avhandlingsprojekt, Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Handledare: Lennart Svensson & Åsa Lindberg-Sand. Period: 2002-2007.

Utmärkelser 

Emerald Literati Network Awards for Excellence for the scholarly article: Brodin, E.M. & Frick, B.L. (2011). Conceptualizing and Encouraging Critical Creativity in Doctoral Education. International Journal for Researcher Development, 2(2), 133-151. 

Akademiska nätverk

 1. Koordinator för FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd)
 2. Medlem i EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
 3. Medlem i IDERN (International Doctoral Education Research Network) 
 4. Medlem i NFU (Nätverket för forskarhandledarutbildare)
 5. Medlem i Swednet (Nätverk för pedagogisk utveckling i högre utbildning)

Nationellt redaktionsråd

Ingår i det nationella redaktionsrådet för tidskriften "Pedagogisk forskning i Sverige"

Extern forskningsanknytning

Utöver mitt arbete på Lunds universitet är jag också tillsvidareförordnad forskare vid Centre for Higher and Adult Education vid Stellenbosch University i Sydafrika. 

 

Undervisning

Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna på alla nivåer från individer med förvärvade hjärnskador på Furuboda Folkhögskola till universitetsstudenter och högskolelärare. För närvarande är jag universitetslektor vid:

Institutionen för utbildningsvetenskap, Avd. för högskolepedagogisk utvecking (AHU), Lunds universitet (undervisningsämnen: Doktoranders lärande, Forskarhandledning)

Under åren 2011-2017 undervisade jag även i vetenskapsteori och kvalitativ forskningsmetodik vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Vidare har jag omfattande erfarenhet av handledning inom olika ämnesområden på kandidatnivå, masternivå och doktorsnivå. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap
 • Lärande
 • Pedagogik
 • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

 • Higher Education
 • Critical Theory

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Brodin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren