Foto av Eva Brodin
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsinriktningar är vetenskaplig utveckling och forskarutbildning, inklusive uppbyggnad av forskarkapacitet i utvecklingsländer. Jag är också intresserad av mer generella frågor kring högre utbildning ur ett kritiskt perspektiv. Jag integrerar pedagogiska, filosofiska och psykologiska teorier med fokus på följande problemområden:

 1. Lärande och handledning i forskarutbildningen
 2. Kritiskt tänkande och kreativitet i vetenskapen
 3. Service-lärande (samhällsbaserat) lärande i utvecklingsländer
 4. Genus och innovation
 5. Diskurser om akademiska lärare och undervisning i högre utbildning

Jag är även involverad i interdisciplinära forskningsprojekt bortom ovanstående huvudinriktningar, där jag bidrar med min expertis i kvalitativa forskningsmetoder, fallstudier, och aktionsforskning, t.ex. i I-PROTECT projektet (se nedan).

Pågående forskningsprojekt (utöver avhandlingsprojekt som jag handleder)

 1. Kapacitetsutveckling av tillämpad epidemiologi i Östafrika. Samarbete mellan Lunds universitet; African Population and Health Research Centre (APHRC), Kenya; Amref International University, Kenya; Jaramogi Odinga Odinga University of Science and Technology, Kenya. Projektledare: Hesborn Wao. Finansiär: Horizon 2020/EDCTP 2021-2023.
 2. Bilder av akademiska lärare i svensk media. Samarbete mellan forskare vid Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin.
 3. Innovation och genus i forskarutbildningen i Sverige och Sydafrika. Samarbete mellan Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Rhodes University och Stellenbosch University. Projektledare: Eva Brodin.
 4. I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning i handboll för ungdomar. Samarbete mellan Lunds universitet (Inst. för hälsovetenskaper, Inst. för psykologi, Inst. för utbildningsvetenskap/AHU), Linköpings universitet, samt La Trobe University. Projektledare: Eva Ageberg, Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Avslutade forskningsprojekt

 1. Att uppmuntra sociala innovationer för att bekämpa fattigdom i Östafrika: Lärdomar från en intervention i Masterutbildningen. Samarbete mellan Lunds universitet, African Population and Health Research Centre (APHRC), Kenya; Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Kenya; Makerere University, Uganda. Projektledare: Eva Brodin. Finansiär: Vetenskapsrådet 2019-2020.
 2. Forskarutbildningens betydelse i den akademiska karriären. Samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rhodes University och Stellenbosch University. Projektledare: Liezel Frick, Stellenbosch University. Finansiär: SANORD (Southern African-Nordic Centre). Period: 2014-2016.
 3. Vetenskaplig utveckling i tvärvetenskapliga forskarskolor. Internt samarbete mellan Inst. för utbildningsvetenskap/Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU) och Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Period 2012-2018.
 4. Relationen mellan kritiskt och kreativt tänkande i forskarutbildningen. Post doc projekt, Linnéuniversitetet. Projektledare: Eva Brodin. Period: 2009-2011.
 5. Mentorskap i forskarutbildningen. Internt samarbete mellan Lärande Lund, Inst. för psykologi, samt Inst. för immunoteknologi vid Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Finansiär: Lärande Lund, Lunds universitet. Period: 2008-2009.
 6. Kritiskt tänkande i vetenskapen. Avhandlingsprojekt, Lunds universitet. Projektledare: Eva Brodin. Handledare: Lennart Svensson & Åsa Lindberg-Sand. Period: 2002-2007.

Utmärkelser 

Emerald Literati Network Awards for Excellence for the scholarly article: Brodin, E.M. & Frick, B.L. (2011). Conceptualizing and Encouraging Critical Creativity in Doctoral Education. International Journal for Researcher Development, 2(2), 133-151. 

Akademiska nätverk

 1. Koordinator för FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd)
 2. Medlem i IDERN (International Doctoral Education Research Network) 
 3. Medlem i NFU (Nätverket för forskarhandledarutbildare)
 4. Medlem i Swednet (Nätverk för pedagogisk utveckling i högre utbildning)

Extern forskningsanknytning

Jag är anknuten som senior forskare vid Centre for Higher and Adult Education vid Stellenbosch University i Sydafrika. 

Undervisning

Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna på alla nivåer från individer med förvärvade hjärnskador på Furuboda Folkhögskola till universitetsstudenter och högskolelärare. För närvarande är jag universitetslektor vid:

Institutionen för utbildningsvetenskap, Avd. för högskolepedagogisk utvecking (AHU), Lunds universitet (undervisningsämnen: Doktoranders lärande, Forskarhandledning)

Under åren 2011-2017 undervisade jag även i vetenskapsteori och kvalitativ forskningsmetodik vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Vidare har jag omfattande erfarenhet av handledning inom olika ämnesområden på kandidatnivå, masternivå och doktorsnivå. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap
 • Lärande
 • Pedagogik
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Higher Education
 • Critical Theory

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Brodin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren