Foto av Eva Ekvall Hansson

Eva Ekvall Hansson

Professor, fysioterapeut, Professor i fysioterapi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i fysioterapi och chef för forskargruppen "Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering" vid Institutionen för Hälsovetenskaper men har också forskningssamarbete med forskargruppen Allmänmedicin/Samhällsmedicin på IKVM, artrosnätverket LOAD och forskargruppen Öron-Näsa- Hals på IKVL. Förutom forskning och undervisning, arbetar jag kliniskt två förmiddagar i veckan på ÖNH-avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Min forskning handlar om yrsel och balansrubbningar hos äldre, fall och fallprevention. Andra områden är artros och artrosskola, stroke-rehabilitering i primärvården och högskolepedagogik. Jag är för närvarande huvudhandledare till två doktorander och bihandledare till 1 doktorand.

Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet, på Masterprogrammet i Medicinisk Vetenskap och vid uppdragsutbildningar i yrsel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Fysioterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Ekvall Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren