Foto av Eva Ekvall Hansson

Eva Ekvall Hansson

Professor, fysioterapeut, Professor i fysioterapi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2006 och blev docent 2012 och är universitetslekt vid forskargruppen Fysioterapi, Institutionen för Hälsovetenskaper men har också forskningssamarbete med forskargruppen Allmänmedicin/Samhällsmedicin på IKVM, artrosnätverket LOAD och forskargruppen Öron-Näsa- Hals på IKVL. Förutom forskning och undervisning, arbetar jag kliniskt två förmiddagar i veckan på ÖNH-avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Min forskning handlar om yrsel och balansrubbningar men också om artros och artrosskola, stroke-rehabilitering i primärvården, fallrisk och fallprevention hos äldre och högskolepedagogik. Jag är för närvarande huvudhandledare till fyra doktorander och bihandledare till 1 doktorand.

Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet, på Masterprogrammet, på Läkarprogrammet och vid uppdragsutbildningar i yrsel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Fysioterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Ekvall Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren