Inget foto av Eva Fernlund

Eva Fernlund

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Fernlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology