Inget foto av Eva Haettner Aurelius

Eva Haettner Aurelius

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning om kvinnors självbiografier är väsentligen presenterad i Inför lagen. Kvinnliga, svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer (1996) och delvis i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I. I Guds namn, (1993). Här har jag kunnat visa vilka drivkrafter och dialoger (Bachtin) som bestämmer vad de kvinnliga självbiografikerna säger, vad de vill med sin självbiografi, till exempel att Agneta Horn vill gendriva släktens beskyllningar om girighet och olydnad, att drottning Kristina vill gendriva samtidens beskyllningar om sedeslöshet och abnormitet. Mina forskningar om Birger Sjöbergs författarskap har för det första i avhandlingen Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg (1985) klargjort kronologin och framväxten av vissamlingen Fridas Bok (1922), visornas parodiska (Bachtin, Tynjanov) relation till en bred litterär tradition från 1800-talet, för det andra i Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg, (2010) kunnat klarlägga hur den betydande diktsamlingen Kriser och kransar vuxit fram, och hur dess uttryck kan förstås som en utveckling av de parodiskt fungerande greppen i fridavisorna, och hur den gestaltar skapandets villkor, kärleken och lidandet via en psykoanalytiskt fattad teori om psyket (Poul Bjerres Hur själen läkes, 1923).Min forskning om Kristinas brev handlar om genuspositioner (manliga positioner) i hennes brev till Ebba Sparre.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Haettner Aurelius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren