Inget foto av Eva Helen Ulvros

Eva Helen Ulvros

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingen heter "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" (1996)Den och "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" (1998)tillhör det genusvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsfältet. Kvinnornas, men även männens liv och villkor analyseras. Fokus ligger på kulturella mönster, värderingar, relationer och läsvanor. Både den privata sfären och arbete i en mer offentlig sfär i form av filantropisk verksamhet lyfts fram. Brev och dagböcker utgör det primära källmaterialet. Teoretisk inspiration hämtas från Joan W Scott och Börje Hanssens begrepp urbant-pagant. Biografin "Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf" (2001)bygger också på flera tusen brev. Hetero/homosexualitet, judiskt/svenskt samt en kvinnas författarskap inom ett "manligt" fält , är de centrala dimensionerna i biografin. Bourdieus fält- och kapitalteori har varit det teoretiska ramverket. "Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia" (2004) är en exposé över danskulturen i Sverige och hur den influerats av europeiska seder under en tidsperiod av flera hundra år. Danskunnighet har knutits samman med civilisation och bildning, vilket synliggörs i att universitet och militära akademier hade dansmästare i sin tjänst från 1600- till 1800-talet. Danskulturen knyts samman med civilisationsprocessen och synen på kroppen. N.Elias, P.Burke och J.Huizinga är viktiga inspirationskällor. 2007 kom Biografin "Oscar I" och 2010 biografin "Carl Swartz".

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Helen Ulvros är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler