Foto av Eva I Persson

Eva I Persson

Timlärare, Docent, Forskarguppschef

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva I Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Social Sciences