Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på professionella processer för socionomer, men också andra yrkesgrupper.

Jag disputerade i socialt arbete 2002 vid Lunds Universitet med avhandlingen "Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare".

Sedan 2004 är jag verksam vid i forskningsmiljön FPF (forum för professionsforskning) på Linneuniversitetet. Gruppen är flervetenskaplig och består av forskare från sociologi, statsvetenskap, pedagogik, vårdvetenskap och socialt arbete.

Pågående forskningsprojekt

Det professionella landskapet. En studie av 14 yrken. Finansierat av FAS. Projektansvarig professor Thomas Brante, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Undervisning

Jag undervisar  på forskarutbildningen och handleder doktorander i Lund och i Växjö.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Johnsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren