Foto av Eva-Kristina Persson

Eva-Kristina Persson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i vårdvetenskap med doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Jag tog min sjuksköterskeexamen 1975, barnmorskeexamen 1978 och disputerade 2010. Jag är kurs- och inriktningsansvarig för barnmorskeprogrammet vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet samt bihandledare till doktoranden Petra Pålsson, vars avhandlingsarbete handlar om föräldrastöd under graviditet.

Min forskning är dels inom barnmorskans huvudområde; reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) och dels inom pedagogik med inriktning mot hälsovetenskaper.

Mitt avhandlingsområde handlade om båda föräldrarnas känsla av trygghet första veckan efter förlossning. Jag utvecklade dels ett instrument för att mäta trygghet första veckan efter förlossning, Parents’ Postnatal Sense of Security (PPSS) och identifierade också olika faktorer som är viktiga för upplevelsen av trygghet under denna period. Inom RPSH handlar forskningen främst om den första tiden efter förlossning och fokuserar även på partnerns perspektiv och roll. Den pedagogiska forskningen handlar främst om lärande och professionell utveckling inom barnmorskeprogrammet där värdet av barnmorskestudenters skriftliga dagliga reflektioner på förlossningsavdelning studeras, men också om case metodik, vilket är ett fakultetsöverskridande EQ-11 projekt. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Barnmorska
  • pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva-Kristina Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren