Foto av Eva Landegren Tedgård

Eva Landegren Tedgård

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Faktorer av betydelse för föräldraskap hos kvinnor och män som vuxit upp med missbrukande föräldrar
- Eva Tedgård och Maria Råstam

I Sverige växer ca 400000 barn upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar. En sådan familjesituation är en stressfaktor och påfrestning för ett barn. När detta barn sedan själv skall bli förälder spelar erfarenheterna från den egna uppväxten och anknytningen en central roll i utvecklandet av det egna föräldraskapet. Föräldrar som vuxit upp i familjer med omsorgsbrister riskerar att ta med sig dessa brister in i sitt eget föräldraskap. Vid en genomgång av resultat från den spädbarnspsykiatriska behandlingen vid Viktoriagården i Malmö visade det sig att 50% av de mödrar som kom i behandling under barnets spädbarnsår hade vuxit upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukade (Tedgård 2008). Vi startar nu en studie för att belysa hur kvinnor och män som vuxit upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukade påverkas av dessa erfarenheter när de själva ska forma ett föräldraskap. Tar sig uppväxt– erfarenheter olika uttryck beroende på om det är moder eller fadern som missbrukar? Påverkas män och kvinnor olika av att ha en missbrukande förälder?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Landegren Tedgård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren