Foto av Eva Månsson Lexell

Eva Månsson Lexell

Docent, Specialist i arbetsterapi, Universitetslektor,

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om att möjliggöra aktivitet och delaktighet för vuxna och äldre personer, i huvudsak för personer som har neurologiska skador och sjukdomar. Jag är särskilt intresserad av hur interventioner såsom arbetsterapi och sammanhängande rehabiliteringsinsatser kan underlätta vardagens alla aktiviteter för personer som upplever fatigue och kognitiva funktionsnedsättningar.  Interventionerna är i huvudsak inriktade mot att stödja personens egna möjligheter att hantera sin vardag, sk. self-management, för att kunna leva ett bra liv och ha hälsa trots ev. funktionsnedsättning.

Jag leder forskargruppen Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv och jag och har också en koppling till CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), vid Lunds universitet.  

Doktorsavhandling
Månsson Lexell, E. (2009). Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. ISBN 978-91-86253-13-4.

 

Undervisning

Jag undervisar på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Jag är f.n huvudhandledare till tre doktorander: Martin Ringsten, leg. fysioterapeut, Katja Appelin, leg. arbetsterapeut och Sofia Nissmark, leg. arbetsterapeut. Martins projekt handlar om vilka möjligheter personer som haft en stroke har att ta sig fram i utemiljön, inklusive att resa med kollektivtrafik. Katja genomför en långtidsuppföljning av personer med post-polio som erhållit en sammanhängande rehabilitering för ca 10 år sedan. Sofia undersöker användbarheten och potentiella effekter av en dansk arbetsterapeutisk intervention 'ABLE' i en svensk kommun. 

Yrkesarbete

Jag har samtidigt en anställning som arbetsterapeut vid Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund-Malmö, där jag varit kliniskt verksam sedan 1992.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Neurologi
  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .
  • Aktivitetsvetenskap
  • e-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Månsson Lexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren