Foto av Eva Månsson Lexell

Eva Månsson Lexell

Docent, Specialist i arbetsterapi, Universitetslektor,

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är i huvudsak inriktad mot att möjliggöra aktivitet och delaktighet för vuxna och äldre personer med olika neurologiska skador och sjukdomar. Jag är särskilt intresserad av hur arbetsterapi och sammanhängande rehabiliteringsinsatser kan underlätta vardagen för personer som upplever fatigue och kognitiva funktionsnedsättningar.  Interventionerna är i huvudsak inriktade mot att stödja personens egna möjligheter att hantera sin vardag, sk. self-management, så att denna kan leva ett bra liv och ha hälsa trots ev. funktionsnedsättning.

Jag leder forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och har också en koppling till CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), vid Lunds universitet.  

Doktorsavhandling
Månsson Lexell, E. (2009). Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. ISBN 978-91-86253-13-4.

 

Undervisning

Jag undervisar på grund-, master- och forskarutbildningsnivå Jag är f.n huvudhandledare till två doktorander: Martin Ringsten, leg. fysioterapeut, och Katja Appelin, leg. arbetsterapeut. Martins projekt handlar om vilka möjligheter personer som haft en stroke har att ta sig fram i utemiljön, inklusive att resa med kollektivtrafik. Katja genomför en långtidsuppföljning av personer med post-polio som erhållit en sammanhängande rehabilitering för ca 10 år sedan.

Yrkesarbete

Jag har samtidigt en anställning som arbetsterapeut vid Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund-Malmö, där jag varit kliniskt verksam sedan 1992.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Neurologi
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .
  • Aktivitetsvetenskap
  • e-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Månsson Lexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren