Inget foto av Eva Maria Fenyö

Eva Maria Fenyö

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Maria Fenyö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology