Eva Nordberg Karlsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kolhydratmodifierande enzymer, polysackarider och mikrobiellt kolhydratutnyttjande (prebiotika, probiotika - livsmedelsingredienser), termofiler & värmestabila enzymer.

Forskning

hållbar produktion, konvertering av biomassa och restflöden (cirkulär biobaserad ekonomi)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Industriell bioteknik
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Mikrobiologi
 • Biokatalys och enzymteknik

Fria nyckelord

 • enzyme engineering
 • glycosidases
 • microbial carbohydrate utilization
 • Sustainable processing
 • biobased production
 • sustainable production

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Nordberg Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren