Foto av Eva Nylander

Eva Nylander

Bibliotekarie 1:e

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min doktorsavhandling handlade om Drottning Kristinas bibliotek och särsklit om hennes samlinga av handskrifter. Om klassiskt latin, om den senrepublikanske arkitekten Vitruvius och om de stilistiskt avvikande förorden i hans traktat om byggnadskonsten, De Architectura handlade min lic.avhandling. Jag har också sysslat med nylatin och givit ut 1700-talsbiskopen Erik Benzelius d.y.:s brev. Under många år arbetade jag på Vatikanbiblioteket i Rom med Drottning Kristinas latinska handskrifter och med därtill hörande problem, och i Lund har jag arbetat med Universitetsbibliotekets samling av medeltida handskrifter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Nylander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler