Inget foto av Eva Rystedt

Eva Rystedt

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Större delen av min forskning ägnas för närvarande åt grekisk och romersk bildvärld: de figurativa bildernas funktion, produktion och konsumtion. Framför allt har jag studerat mönster för bildproduktion i Grekland under sen bronsålder (1300-1100-talen f Kr) och under tidig järnålder (800-700-talen f Kr). Jag har också börjat utveckla en metod för närläsning av bilder från dessa perioder. Genom att studera målningsgången på kärl med upprepade, identiska motiv har jag just i anläggningen av målningen börjat identifiera ett hjälpmedel till en säkrare tolkning av de figurativa motiven.

Med tiden har jag utvecklat ett intresse för den grekisk-romerska bildvärlden som helhet och för kunskapsmöjligheterna för forskningen härom. I ett pågående bokprojekt hos ett engelskt förlag tar jag fasta på ett antal vanliga bildgenrer och skriver om hur forskningen runt dessa tidigare har gått till väga och vad som sker inom den nyaste forskningen.

Ett långlöpande forskningsintresse hos mig är etruskisk kultur (Mellanitalien, ca 700-100 f Kr). Jag arbetar sedan länge inom det svenska arkeologiska projektet i Acquarossa i södra Etrurien, och jag ansvarar för forskningsprojektet Etruria and Rome. Mina specialintressen gäller etruskisk bostadsarkitektur under 600-500-talen f Kr samt kulturmötet mellan greker och etrusker i Etrurien under samma period.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Rystedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler