Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i musikpedagogik med inriktning mot utbilningsvetenskap. Min musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för mina forskningsprojekt vilka har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I min avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Ytterligare forskningsintressen är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Mitt internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag var styrelseledamot 2018-2020. Jag var också ledamot  i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC) under åren 2008-2014. Jag är aktiv i nätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME). 2013 - 2016 var jag verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Jag är docent vid Sibeliusakademin sedan 2015 och medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions Through Mobilizing Networks: Co-Developing Interculturl Music Teacher Education in Finland, Israel and Nepal".

Forskning

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • musikpedagogik, interkulturell pedagogik, kreativitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Saether är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren