Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor emerita i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap. Med min musikaliska hemvist i svensk och norsk spelmanstradition har jag utvecklat en forskningsprofil som fokuserar på interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). 2003 försvarade jag min avhandling ”The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia” – ett projekt som lade grunden för vidare utveckling av musikaliskt inspirerade forskningsmetoder och musiketnologiskt influerad så kallad ”sensuous scholarship”. Ytterligare forskningsintressen som avspeglas i mina publikationer är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Under mer än 30 år undervisade jag i musiker- och musiklärarprogrammen vid Musikhögskolan i Malmö, där jag bland annat utvecklade kursen ”Studier i främmande kulturers musik” och var med i uppbyggandet av masterutbildningen GLOMAS. Som emerita handleder jag doktorander och deltar i forskningsmiljön vid Musikhögskolan i Malmö och Konstnärliga fakulteten. Min internationella erfarenhet omfattar aktivt medlemskap i International Society for Music Education (ISME) där jag var styrelsemedlem 2018-2020. Under 2008-2014 var jag aktiv i Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC). Jag är aktiv i forskarnätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME) sedan tidigt 1990-tal. Under åren 2013-2016 var jag mentor för doktoranderna vid den då nybildade institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Sedan 2015 är jag docent vid University of the Arts, Helsinki vilket kommer till uttryck i publikationer som emanerat ur projektet "Global Visions Through Mobilizing Networks: Co-Developing Intercultural Music Teacher Education in Finland, Israel and Nepal", 2015-2020. Mina pågående projekt är PRIhME (Power Relations in Higher Music Education), “Performing the Political: Public Pedagogy in Higher Music Education”, samt “Transition Pathways towards Gender Inclusion in the Changing Musical Landscapes of Nepal”. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

  • musikpedagogik, interkulturell pedagogik, kreativitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Saether är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren