Foto av Eva Skagert

Eva Skagert

knuten till universitetet

  • Telefon+46707296156, +4640332978
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Administrativ koordinator, kurssekreterare

Curriculum Vitae

  • Akademisk Sekreterarexamen 1976
  • Anställd vid Lunds Universitetet sedan 1975, först på Institutionen för psykiatri i Lund och sedan 1988 på Klinisk Alkoholforskning i Malmö (forskargruppsledare professor Mats Berglund), fr o m 2010 Kliniskt Centrum f Hälsofrämjande Vård (forskargruppsledare professor Hanne Tönnesen)
  • Sedan oktober 2014 visstidsanställd på Region Skåne

Mitt arbete innebär bl a: 

  • Administratör i de olika forskningsprojekten, särskilt avseende projektanslagsansökningar
  • Kurssekreterare för GSP-kurserna
  • Tidigare webmaster för forskargruppens hemsida vid Lunds universitet, nu behjälplig med Lucris
  • Lucatansvarig
  • Assistans vid inskickande av manuskript till vetenskapliga tidskrifter, artikelsökningar, mm avseende publikationer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Skagert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler