Inget foto av Eva Tornberg

Eva Tornberg

Professor emerita

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Tornberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi