Inget foto av Eva Tornberg

Eva Tornberg

Professor emerita

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Tornberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science

Agricultural and Biological Sciences

Engineering