Inget foto av Eva Wiberg

Eva Wiberg

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Wiberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap