Foto av Evelina Kallträsk

Evelina Kallträsk

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2020. Mitt avhandlingsprojekt berör utvecklingen av synen på barn, ungdomar och entreprenörskap i Sverige sedan 1980. Projektet har ett kunskapshistoriskt perspektiv med fokus på Ung Företagsamhet som kunskapsaktör. Innan jag antogs som doktorand har jag studerat historia och engelsk litteratur, huvudsakligen vid Lunds universitet. Min forskning har främst berört barndomshistoria och utvecklingen av synen på barn och barndomen sedan 1800-talet. Mina forskningsintressen inkluderar barndomshistoria, populärkultur, kunskapshistoria och historiekultur.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fria nyckelord

  • Barndomshistoria
  • Populärkultur
  • Kunskapshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Evelina Kallträsk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren