Foto av Ewa Young

Ewa Young

Knuten till universitetet, Leg läkare, PhD

Personlig profil

Forskning

Ewa Young, är ST-läkare i dermatologi och venereologi med särskilt intresse för arbets- och miljödermatologi.


Youngs forskningsfokus är kontaktallergi för p-fenylendiamin (PPD). PPD är ett vanligt ämne som används i permanenta hårfärgningsmedel sedan drygt 100 år, trots sin starka kontaktsensibiliserande kapacitet. Youngs forskning fokuserar på att undersöka hur molekylen förändras i hårfärgningsprocessen, främst genom oxidation, och att studera vilka av oxidationsprodukterna som är ansvariga för de allergiska reaktionerna mot PPD hos kontaktallergiska patienter. Reaktionerna för PPD studeras också hos patienter över tiden. Kontaktallergi kan vara ett problem både för människor som får sitt hår färgat och som yrkessjukdom hos frisörer som löper risk att få handeksem. En del av doktorandprojektet handlar om skydd med handskar mot hårfärgningsmedel och PPD.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • kontaktallergi
  • kontakteksem
  • arbetsorsakade hudsjukdomar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ewa Young är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler