Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
 • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fábio Fiúza Rosa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • World Cancer Day 4 February 2022 / Världscancerdagen 4 februari 2022

  Pia Berntsson (organisatör), Pia Berntsson (medlem av programkommitté), Mats Jerkeman (medlem av programkommitté), Mats Jerkeman (talare), Anna-Maria Larsson (medlem av programkommitté), Lisa Rydén (medlem av programkommitté), Fábio Fiúza Rosa (talare), Birger Pålsson (talare), Anna-Carin Börjedahl (talare), Anna-Maria Larsson (talare), Anna Johnsson (talare), Else-Marie Rasmusson (talare) & Nick Lamb (talare)

  2022 feb. 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens