Fanni Faegersten

Internationell koordinator, FD

Personlig profil

Forskning

F. Faegersten & C. López-Ruiz, "Beyond 'volute capitals': materials, meaning, and adaptations of a Phoenician motif", JEMAHS 11 (Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies), nos. 2–3, 2023, 229–255.

F. Faegersten, "Reproducing a foreign dress. A short evaluation of the Archaic Cypro-Egyptian kilt", in Thuesen, I. (ed.), Proceedings of the 2nd International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 22-26 May 2000, Copenhagen, Eisenbrauns 2016, 305–319.

"Den antika cypriska helgedomen - död eller levande", i F. Faegersten, J. Wallensten & I. Östenberg (eds.), Tankemönster. En festskrift till Eva Rystedt, Lund 2010, 61–66.

F. Faegersten, ”A Cypriote limestone torso in the Nationalmuseum, Stockholm – approaching the so-called Egyptianizing group in Cypriote sculpture”, Medelhavsmuseet. Focus on the Mediterranean 2, 2005, 45–68.

F. Faegersten, ”Ivory, wood, and stone – some suggestions regarding the Egyptianizing votive sculpture from Cyprus”, i Suter, C. E. & Uehlinger, C. (eds.), Crafts and images in contact: studies on Eastern Mediterranean art of the first millennium BCE (Orbis Biblicus et Orientalis, 210), Fribourg 2005, 265–289.

F. Faegersten, The Egyptianizing male limestone statuary from Cyprus – a study of a cross-cultural Eastern Mediterranean votive type, MediaTryck, Lund 2003.

I.M.B. Wiman & F. Faegersten, ”Climate change and tools for cultural adaptation: some lessons of the past”, i Wiman, B.L.B., Wiman, I.M.B. & Vanden Akker, S.L. (eds.) The art of natural resource management. Poetics, policy, practice, Lund 1998, 415–438.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fria nyckelord

  • Cyprisk arkeologi, fenicisk arkeologi, sten-trä-elfenben, antik skulptur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fanni Faegersten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren