Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring sekundär användning av aska från avfallsförbränning. För en mer detaljerad beskrivning, se motsvarande sida på engelska.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik
  • Övrig annan naturvetenskap
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fanny Bergman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler