Foto av Fariba Vaziri-Sani

Fariba Vaziri-Sani

Projektledare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fariba Vaziri-Sani är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology