Foto av Fariba Vaziri-Sani

Fariba Vaziri-Sani

Projektledare

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren