Foto av Farida Rasulzada

Farida Rasulzada

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Organizational creativity

The goal of this project is to investigate the connection between creativity and psychological well-being among employees working in different positions in the organization. Not much research has been done in this area but interesting findings in the current project already supports the relationship and indicates that being creative in an organization leads to better psychological well-being.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Farida Rasulzada är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler