Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med skalbar reglerteknik, och mer specifikt dess applikation på laststyrning i energisektorn. Jag vill besvara frågor om hur man bäst koordinerar värmebehovet i ett energinätverk med en metod som är

  • skalbar till stora nätverk,
  • kräver minimal kommunikation,
  • garanterar god funktion och
  • är robust mot modell-osäkerheter.

När energisystem växer i storlek och komplexitet blir frågan om hur lasten ska kontrolleras mer och mer viktig.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Felix Agner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren