Foto av Felix Mitelman

Felix Mitelman

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Överväldigande bevis stöder tanken att cancer uppkommer som en följd av skador på cellens genetiska material. Utvecklingen inom forskningsområdet går mycket snabbt och ny information tillkommer ständigt. Det finns således ett stort behov av en systematisk och pålitlig registrering och presentation av tillgängligt material. Databasen över kromosomförändringar och genfusioner i cancer, som etablerades 1980, är ett försök att tillgodose detta behov. Databasen uppdateras kontinuerligt och innehåller information om alla publicerade kromosomavvikelser i cancer och uppgifter om de molekylära konsekvenserna av avvikelserna samt de genetiska förändringarnas kliniska betydelse. Tack vare ett fruktbart samarbete med US National Cancer Institute (NCI) är databasen allmänt tillgänglig och fritt sökbar på Internet med länkar till ett nätverk av databaser av betydelse för cancerforskningen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Kromosomavvikelser
  • Genfusioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Felix Mitelman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren