Inget foto av Fernando Vieira Lima

Fernando Vieira Lima

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fernando Vieira Lima är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren