Personlig profil

Forskning

I am within the NEST project and my research interest revolves around developing scalable control approaches for large scale networks. I am also interested in learning-based control and the identification of switched systems.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fethi Bencherki är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren