Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fria nyckelord

  • Typologi
  • Morfologi
  • Allmän språkvetenskap
  • Kaukasusstudier
  • Affixering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Filip Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren