Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The overall aim of the research group is to better understand causative and regulatory factors, their potential for modification of osteoporosis and fragility fractures and subsequent avoidance of new fractures. The research strategy employs an integrated approach to strengthen the translational aspects, connecting basic science and clinical research by1) Risk assessment in large, well-characterized population-based cohorts 2) Genetic association studies in phenotypically relevant cohorts 3) Experimental studies of human bone tissue and in animal models and 4) translational studies applying research findings to clinical situations.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fiona Mcguigan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren